[gilug] Renovacio del nom gilug.org

Narcis Garcia informatica actiu net
2014-03-15 09:54:36 UTC


Hola,

Faig recordatori de què jo m'ocupo de l'allotjament de recursos (web i
llista), i que l'any passat hi va haver una aportació de l'Eduard Vidal
per pagar la quota anual del nom gilug.org a internet, amb l'actual
registrador gandi.net

El 6 de maig caduca l'anualitat del registre de nom de domini gilug.org
, que la cobren a uns 15 euros.
Novament demano que hi hagi contribucions econòmiques per cobrir-ho i
seguir tenint els recursos a la xarxa. Si per exemple es reuneixen 30
euros, doncs es pagaran 2 anys.


Més informació sobre la llista de correu gilug