[gilug] Re: Renovacio del nom gilug.org

Narcis Garcia informatica actiu net
2014-04-24 09:22:27 UTC


Confirmo que gràcies a en Dani Fossas, el registre de gilug.org s'ha
renovat per 2 anys, així que no hi ha preocupació fins la primavera de 2016.

En una finestra de terminal, les dades d'un nom de domini es poden
consultar amb aquesta instrucció:
whois gilug.org


El 18/03/14 15:51, Narcis Garcia ha escrit:
> No hi ha cap manera organitzada; cada any ens hem adaptat a allò que
> oferia «el contribuent».
> 
> Si tens oportunitat de recollir-li els 15 o 30 euros a en Dani Fossas,
> jo et puc indicar com fer el pagament a l'entitat registradora. Amb
> això, encara ens haurem repartit més els esforços.
> 
> 


Més informació sobre la llista de correu gilug