[gilug] Re: pipe a fitxer

Marcos marcos tenak net
2013-06-10 20:58:42 UTC


Bones,

On 2013-06-10 18:39, David Casals wrote:
> La meva sorpres ha estat quan el diff m'ha dit que els fitxers no
> eren comparables, he obert els dos fitxers i sorpresa el del
> servidor "antic" té caràcters "raros".

Si els caràcters raros són aquests [00;34m i similars, el que t'està
passant és que la comanda ls està emetent els codis per pintar de colors
el text que va cap a la terminal [0].

Probablement la comanda 'ls' sigui realment un àlias a ls --color. Pots 
comprovar-ho amb la comanda 'alias | grep "ls="'. Una solució permanent
seria canviar l'alias a ls --color=auto, que deshabilita la sortida amb
coloraines si el destí no és una tty. Per sortir del pas, pots
simplement executar la teva comanda amb LS_COLORS= davant [1]:

$ LS_COLORS= ls -Rls /var/www/html/web>/home/usuari/permisos.txt


Apa, salut!

[0] http://tldp.org/LDP/abs/html/colorizing.html
[1] man ls

-- 
Marcos
http://tenak.net/
GnuPG: 0CAF 4A98 FC53 776D 878E 9B81 70E2 153B 21CF C0F8
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: no disponible
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20130610/ebda45c3/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug