[gilug] Un altre nou membre a la llista

Narcis Garcia informatica actiu net
2013-06-05 19:00:36 UTC


Veig que s'ha subscrit una nova persona, Jordi, a la qual valdria la
pena que li donem la benvinguda, i es pugui presentar.

Molta gent té dubtes sobre el programari lliure que són de bon resoldre
en aquesta llista de correu.


Més informació sobre la llista de correu gilug