[gilug] Nou membre a la llista

Narcis Garcia informatica actiu net
2013-06-05 06:30:34 UTC


Veig que s'ha subscrit una nova persona, Francesc, a la qual valdria la
pena que li donem la benvinguda, i es pugui presentar.

More information about the gilug mailing list