[gilug] Trobar text coincident

Narcis Garcia informatica actiu net
2013-12-11 14:56:31 UTC


Hola, aquí va una consulta sobre el llenguatge de Shell Script (Bash):

Puc tenir dades com aquestes:
aaa="/var/cache/prim/a"
bbb="/var/cache/prim/a/b"
ccc="/var/cache/prim/a/c"
ddd="/var/cache/prim"

I necessito alguna manera de trobar que el directori comú de les 4 rutes
és "/var/cache/prim" per tal de fer-hi una sola operació.
Hi ha alguna manera de comprovar quina part de cadena de text coincideix
entre 2 o més variables?

Gràcies.

Més informació sobre la llista de correu gilug