[gilug] Ometre imatges d'un PDF

Narcis Garcia informatica actiu net
2013-12-02 14:14:57 UTC


He fet diverses utilitats per reduir el pes d'un document PDF utilitzant
el GhostScript i l'ImageMagick, tant si es tracta d'un document
escanejat com composat informàticament.

Les imatges sempre les redueixo de resolució o recomprimeixo, però el
què m'interessa ara és la modalitat d'ometre les imatges, és a dir,
convertir un original.pdf a un nomestext.pdf sense incloure cap de les
imatges de l'original.

Algú sap d'utilitats per la línia de comandes que ajudin en això?

Gràcies.

Més informació sobre la llista de correu gilug