[gilug] Copia de seguretat de CD-Audio

Narcis Garcia informatica actiu net
2013-04-21 08:24:42 UTC


Bon dia,

Aquests dies estic fent endreça i còpia de seguretat de molts discs que
un dia o altre es deterioraran. Pels CD de dades utilitzo aquesta
instrucció:

dd if=/dev/sr0 of=NomDelDisc.iso

...i així veig que obtinc una còpia de seguretat exacta a allò que hi ha
al disc, incloent sistemes d'arrencada. Però això no funciona amb
CD-Audio o discs amb vàries pistes (com aquells multimedia que tenen una
pista de dades i altres de música).
El què més em preocupa són els discos de música, que a més a més amb el
temps passaran a la història com els vinils.

M'he posat a buscar, i he trobat diverses suggerències de conservació,
com per exemple extraure'ls les pistes a format .FLAC (compressió sense
pèrdua), o fins i tot un sol fitxer .flac acompanyat d'un índex .toc o
.cue que alguns reproductors admeten.
Però necessito tenir la certesa que puc restaurar un CD-Audio, és a dir,
gravar la música en un disc verge, i que quedi digitalment IDÈNTIC a
l'original.

Amb el programa de gravació Brasero he provat a crear una còpia de disc
a imatge, i em permet fer-ho en format «cdrdao», «cue» o
«readcd/readom». Veig que a cada cas el fitxer té diferent mida, no en
sé veure el contingut, i sempre l'acompanya un índex .TOC

Algú em pot aconsellar la millor opció?
- Que permeti restaurar una còpia idèntica
- A poder ser que es pugui accedir a les cançons igual que les dades
d'una .ISO

Gràcies.

Més informació sobre la llista de correu gilug