[gilug] Jingle amb Android

Narcis Garcia informatica actiu net
2013-04-15 08:04:56 UTC


Bon dia,

Des de fa uns mesos que he estat buscant solucions per fer trucades i
videotrucades VoIP per XMPP amb sistemes Android, però encara no ho he
trobat.

He estat utilitzant l'aplicació Beem perquè l'any passat deien que
estaven implementant el protocol Jingle de trucades, però ara veig que
el projecte de llibreria dedicada a això està aturat:
http://beem-project.com/hg/jingle/
http://www.igniterealtime.org/projects/smack/

Ara estic provant a descarregar la nova versió de Jitsi per Android, tot
i que no sé si serà només per XMPP en text + SIP per trucades:
www.jitsi.org

Algú ha trobat millors solucions?

Gràcies.
Més informació sobre la llista de correu gilug