[gilug] Re: jarl

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2012-05-19 17:10:48 UTC


Hauríem de ser capaces de treure un comunicat de premsa per denunciar 
això en temps de retallades.
No pot ser que, amb aquests números, als que treballem a petita escala i 
som del país ens costi passar el mes.


Al 18/05/12 21:25, En/na MarcFP ha escrit:
> https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&lawType=2&idDoc=4483916&idCap=11110&
> només són 23 millons d'euros ... 4 duros ...
>
>
>
> ________________________________________________________
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
> --------------------------------------------------------
> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a: gilug(arrova)llista.actiu.info
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
> http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/
Més informació sobre la llista de correu gilug