[gilug] Renovacio del nom gilug.org

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2012-03-07 17:28:13 UTC


Hola,

Faig recordatori de què jo em faig càrrec de l'allotjament de recursos 
(web i llista), i que l'any passat hi va vaver 2 aportacions d'entre 15 
i 20 euros fetes per l'Eduard Carreras i l'Eduard Vidal. Una va servir 
per rehabilitar el nom de domini amb l'antic registrador Dotster Inc, i 
l'altra va servir per pagar el trasllat a l'actual registrador gandi.net

El 6 de maig caduca l'anualitat del registre de nom de domini gilug.org 
, que la cobren a uns 15 euros.

Novament demano que hi hagi aportacions de 15 euros a través de Paypal; 
tantes com hi hagi seran tants anys es pagaran, fins a un màxim de 9:
http://www.actiu.info/index.ca.html#contribute

Més informació sobre la llista de correu gilug