[gilug] Re: Separar sortides de so amb Jackd

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2012-06-27 17:43:52 UTC


He donat amb una solucio mitjanant ALSA i podent prescindir del "Jack":

Al fitxer ~/.asoundrc es pot establir a nivell d'usuari un comportament 
personalitzat pel sistema de so ALSA, incloent la intervencio de 
complements que fan de filtre (/etc/asound.conf a nivell de sistema)

Amb aquest contingut s'estableixen uns dispositius virtual de so, que ja 
representen la sortida esquerra i la dreta per separat:

pcm.integrada-separacio {
	type dmix
	ipc_key 1234
	slave {
		pcm "hw:0,0"
#		period_time 0
#		period_size 1024
#		buffer_size 4096
		rate 44100
	}
}

pcm.unificada-esquerre {
	type route
	slave.pcm integrada-separacio
	slave.channels 2
	ttable.0.0 0.5
	ttable.1.0 0.5
}

pcm.unificada-dret {
	type route
	slave.pcm integrada-separacio
	slave.channels 2
	ttable.0.1 0.5
	ttable.1.1 0.5
}


D'aquesta manera, des del programa (Mixxx) ja li podem dir a les 
preferencies que la sortida mestre va pel dispositiu de so 
"unificada-dret" i que la preescolta per auriculars val pel que 
s'anomena "unificada-esquerre"

Ja nomes queda separar els fils amb un bifurcador fisic stereo a 
mono+mono, que es el que es connectara al forat de la sortida de so de 
l'ordinador.


Al 27/06/12 11:14, En/na Narcis Garcia - GiLUG ha escrit:
> Vaja, doncs anava errat perque en realitat aquest portatil porta 2
> entrades i 1 sortida:
>
>
> cat /proc/asound/devices
>  1:    : sequencer
>  2: [ 0- 1]: digital audio capture
>  3: [ 0- 0]: digital audio playback
>  4: [ 0- 0]: digital audio capture
>  5: [ 0]  : control
>  33:    : timer
>
> Aixi que se m'acudeixen 2 coses:
>
> A) separar els 2 canals stereo de la sortida de so i, no se com, fer que
> un canal aparegui als programes com a dispositiu "emissio" i l'altre
> "preescolta". Externament fer la distincio amb un bifurcador de 1 stereo
> a 2 mono.
>
> B) emetre la preescolta per xarxa (a l'estil de VLC), i capturar-la per
> escoltar-la amb el telefon mobil. Pero es clar, tampoc no se com fer que
> els programes vegin un dispositiu ALSA que en realitat tingui aquest
> altre cami.
>
> Per cert, en un ordinador portatil, es poden distingir els altaveus de
> l'endoll d'auriculars? (evitant allo de que quan s'endolla un auricular
> es desactiven i reemplacen els altaveus integrats)
>
>
> Al 27/06/12 10:22, En/na Narcis Garcia - GiLUG ha escrit:
>> Estic provant la darrera versio del programa Mixxx, que sembla
>> perfectament madur per treballar en bars musicals i discoteques sense
>> perdre el temps.
>>
>> Ara provo amb un ordinador portatil, que te un dispositiu de so com tots
>> i diversos connectors: entrada de microfon, sortida amplificada per
>> altaveus i sortida sense amplificar per auriculars.
>> El Mixxx permet triar quina sortida ALSA es fa servir per la preescolta
>> amb auriculars, i quina es fa servir per emetre en directe
>> (altaveus/equip de so), pero no em distingeix els diferents endolls, la
>> qual cosa deu venir del sistema de so ALSA (?).
>>
>> Algu sap si amb Jackd es possible fer aquesta distincio, i que els
>> programes ho vegin com a diferents dispositius de so? Potser es tracta
>> simplement de configurar ALSA?
>>
>> Gracies.
>>
>
>
> ________________________________________________________
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
> --------------------------------------------------------
> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a:
> gilug(arrova)llista.actiu.info
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
> http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/

More information about the gilug mailing list