[gilug] Control remot amb Spice

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2012-07-14 09:06:02 UTC


Hola, estic llegint que el protocol Spice és més eficient que el VNC pel 
control remot d'escriptoris, degut a què la part servidor actua com a 
servidor X, i aleshores no ha d'estar detectant constantment els canvis 
d'imatge i enviant retalls en format d'imatge, sinó que dibuixa just 
allò que les aplicacions fan.

www.spice-space.org

He trobat un programa-client per connectar-se a escriptoris remots 
mitjançant Spice: spice-client-gtk , però no sé com s'habilita la «part 
servidor».

Algú ho ha fet servir això?

Gràcies.

More information about the gilug mailing list