[gilug] Android i la llibertat

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2012-01-27 16:38:54 UTC


Com molta gent sap, Android es un sistema operatiu de l'empresa Google, 
que utilitza Linux com a nucli pero la resta d'eines que integren el 
sistema no son lliures.

Google esta revisant i unificant la seva politica de privadesa, de la 
qual aqui n'hi ha una copia en catala:
https://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/preview/

Com es pot veure, en acceptar la seva poiticia de privadesa (es a dir, 
en utilitzar els seus productes i serveis), autoritzem aquesta gent a 
enregistrar-se el nostre numero de telefon, traçar totes les nostres 
trucades amb els numeros dels nostres interlocutors, traçar tots els 
nostres moviments per GPS, i evidentment tot allo que visitem amb els 
seus programes (sigui el navegador Chrome o la barra de Google sobre un 
altre navegador).

Aquesta politica declara obertament la normalitzacio de l'enginyeria 
social a l'estil de Facebook, pero d'abast mes gran i menys aillable.

Evidentment es millor utilitzar Android que no pas iOS o Symbian, perque 
almenys el primer proporciona un petit percentatge de llibertat 
informatica. Es com humilment utilitzar M.Firefox sobre MS/Windows.

Els usuaris de Maemo tenim un percentatge molt mes alt de llibertat i 
seguretat pero tampoc es ben be del 100%.

Més informació sobre la llista de correu gilug