[gilug] Re: Coloracio sintactica a nano

Xavier Barnada Rius xbarnada gmail com
2012-02-22 15:59:22 UTC


Els anglesos d'això en solen dir "syntax highlighting".He buscat això i
he trobat aquest article:
http://how-to.wikia.com/wiki/How_to_use_syntax_highlighting_with_the_GNU_nano_text_editor
que parla de que s'ha d'editar el nanorc com has comentat.També veig que
la configuració pot estar distribuïda en un conjunt de fitxers que
s'inclouen en el principal mitjançant la paraula include "nom del
fitxer"

Per definir el comportament en un tipus de fitxer veig que fa servir una
primer paraula com en aquest syntax "c-file" "\.(c|h)$"
 , el c-file  es un nom que li dona i després va seguit per una
expressió regular que filtra les extensions de fitxers a que afectara
aquest calorejat. en aquest cas son els que acaben en .h i .c .El tema
de les expressions regulars es pot arribar a complicar una mica depenent
del detall que arribin a agafar.
Després d'aquesta primera línia venen un seguit de línies com aquesta
color red "\<[-+]?([1-9][0-9]*|0)?\>" que començen amb color i després
el color amb que pintaran la línia i la expressió regular del que
pintaran, en aquesta cas son els números


Salutacions


> En diverses versions d'Ubuntu veig que ve predeterminat que l'editor de 
> text "nano" acoloreixi les paraules segons la sintaxi de programacio.
> 
> Algu sap com desactivar aquesta funcionalitat?
> He trobat un fitxer "nanorc" pero no veig forma clara de configurar-ho.
> 
> Gracies.
> 
> ________________________________________________________
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
> --------------------------------------------------------
> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a: gilug(arrova)llista.actiu.info
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
> http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/


Més informació sobre la llista de correu gilug