[gilug] Re: Repositori de Debian 6

Marc marc furtia gmail com
2011-10-24 08:53:40 UTC


Pos ...
deb http://ftp.be.debian.org/debian/ stable main <- branca estable
deb http://ftp.be.debian.org/debian/ testing main <- branca testing
deb http://ftp.be.debian.org/debian/ unstable main <- branca inestable

El 24 d’octubre de 2011 10:43, Narcis Garcia - GiLUG
<>ha escrit:

> Ahà.
>
> I per triar entre «stable» i «testing» ?
>
>
> Al 24/10/11 10:32, En/na Marc ha escrit:
>
>> deb http://ftp.be.debian.org/**debian/ <http://ftp.be.debian.org/debian/>squeeze main<- aquesta és la premiada
>> :)
>> Si vols afegir paquets no lliures o de la  branca contrib, has de
>> deixar-la
>> així :
>> deb http://ftp.be.debian.org/**debian/ <http://ftp.be.debian.org/debian/>squeeze main non-free contrib
>> actualitzar i ja està
>>
>> El 24 d’octubre de 2011 9:25, Narcis Garcia - GiLUG
>> <>ha escrit:
>>
>>  Bon dia,
>>>
>>> Intento utilitzar un repositori de paquets de Debian per instal·lar
>>> algunes
>>> eines d'aquesta distribució, però no acabo d'aclarir-me amb la sintaxi a
>>> posar al fitxer /etc/apt/sources.list
>>>
>>> He mirat la pàgina http://www.debian.org/mirror/****list<http://www.debian.org/mirror/**list>
>>> <http://www.debian.org/**mirror/list <http://www.debian.org/mirror/list>>per
>>> triar un servidor de repositoris, i em proposo utilitzar aquest de
>>> Bèlgica:
>>> http://ftp.be.debian.org/****debian/<http://ftp.be.debian.org/**debian/>
>>> <http://ftp.be.debian.**org/debian/ <http://ftp.be.debian.org/debian/>>
>>>
>>>
>>> Com que en un intent anterior se'm queixava de la clau GPG, he executat
>>> en
>>> una finestra de terminal:
>>> sudo apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-keys AED4B06F473041FA
>>>
>>> Però he trobat diverses sintaxi i no sé quina és la correcta per afegir
>>> una
>>> línia al sources.list :
>>>
>>> deb http://ftp.be.debian.org/****debian/<http://ftp.be.debian.org/**debian/>
>>> <http://ftp.be.debian.**org/debian/ <http://ftp.be.debian.org/debian/>>squeeze
>>> stable
>>> deb http://ftp.be.debian.org/****debian/<http://ftp.be.debian.org/**debian/>
>>> <http://ftp.be.debian.**org/debian/ <http://ftp.be.debian.org/debian/>>squeeze
>>> main
>>> deb http://ftp.be.debian.org/****debian/<http://ftp.be.debian.org/**debian/>
>>> <http://ftp.be.debian.**org/debian/ <http://ftp.be.debian.org/debian/>
>>> >stable
>>>
>>>
>>> ______________________________****__________________________
>>>
>>> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
>>> ------------------------------****--------------------------
>>>
>>> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a:
>>> gilug(arrova)llista.actiu.info
>>> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't
>>> a:
>>> http://llista.actiu.info/****mailman/listinfo/gilug<http://llista.actiu.info/**mailman/listinfo/gilug>
>>> <http://**llista.actiu.info/mailman/**listinfo/gilug<http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug>
>>> >
>>>
>>> * Tots els missatges queden publicats a:
>>> http://llista.actiu.info/****pipermail/gilug/<http://llista.actiu.info/**pipermail/gilug/>
>>> <http://**llista.actiu.info/pipermail/**gilug/<http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/>
>>> >
>>>
>> ______________________________**__________________________
>> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
>> ------------------------------**--------------------------
>> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a:
>> gilug(arrova)llista.actiu.info
>> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't
>> a:
>> http://llista.actiu.info/**mailman/listinfo/gilug<http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug>
>> * Tots els missatges queden publicats a:
>> http://llista.actiu.info/**pipermail/gilug/<http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/>
>>
>
> ______________________________**__________________________
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
> ------------------------------**--------------------------
> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a:
> gilug(arrova)llista.actiu.info
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
> http://llista.actiu.info/**mailman/listinfo/gilug<http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug>
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://llista.actiu.info/**pipermail/gilug/<http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/>
>Més informació sobre la llista de correu gilug