[gilug] Rectificacio per memoria

Actiu informatica informatica actiu net
2011-10-07 08:58:50 UTC


Hola llista;

Tinc un ordinador portàtil on hi caben 2 mòduls de memòria DDR2 a 667MHz.
Li poso un mòdul de memòria de 2GiB i tot va perfectament. Si li 
afegeixo un altre mòdul que tinc de 1GiB, la BIOS em reconeix que hi ha 
3072MiB de memòria RAM, però GNU/Linux no.

Copio el què em donen diverses instruccions (a tenir en compte que es 
deu reservar un trosset pels gràfics):

grep MemTotal /proc/meminfo
MemTotal:    2062300 kB

dmesg | grep Memory:
Memory: 2051460k/2088768k available (3604k kernel code, 35980k reserved, 
2274k data, 548k init, 1181512k highmem)

lshw -short | grep memory
/0/0               memory   128KiB BIOS
/0/4/5              memory   64KiB L1 cache
/0/4/6              memory   1MiB L2 cache
/0/a               memory   3GiB System Memory
/0/a/0              memory   1GiB SODIMM DDR2 
Synchronous 667 MHz (1.5 ns)
/0/a/1              memory   2GiB SODIMM DDR2 
Synchronous 667 MHz (1.5 ns)

- Estic fent servir el nucli Linux 2.6.32 (i686)
- memtest86+ detecta 2GiB

On falla la cosa per utilitzar tota la memòria RAM?

Gràcies.
Més informació sobre la llista de correu gilug