[gilug] OpenOffice.org mort

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2011-11-11 10:38:07 UTC


Després que bona part dels desenvolupadors d'OpenOffice s'emancipessin 
amb el projecte libreoffice.org (en desacord amb la política privativa 
d'Oracle, empresa compradora de Sun microsystems), Oracle ha donat el 
projecte per perdut:

El passat juny el van entregar a la fundació Apache.
http://incubator.apache.org/openofficeorg/

More information about the gilug mailing list