[gilug] Renovacio del nom gilug.org

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2011-05-09 18:43:09 UTC


Potser aquest any està renovat, però faig la següent proposta:

Fer una col·lecta de diners per renovar el registre del nom de domini 
gilug.org per 10 anys, que és el màxim, i així no se n'ha de parlar més 
durant aquest temps.

Jo poso els recursos tècnics, però no vull posar més recursos econòmics 
en una cosa que és col·lectiva i cal "repartir la càrrega".

L'anualitat costa uns 15 euros, i la meva proposta implica recollir un 
total de 150 €. Amb 10 persones que posessin 15 € cadascuna n'hi hauria 
prou, de les 110 que hi ha a la llista de correu.

Més informació sobre la llista de correu gilug