[gilug] Telefonia lliure amb Android

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2011-05-02 09:43:46 UTC


Després de parlar de les trucades/videotrucades Jabber pel sistema 
operatiu Maemo dels mòbils, també toca parlar d'avenços en aquest camp 
pel sistema semilliure Android:

http://marsupi.org/es/2010/11/18/gijon/

Més informació sobre la llista de correu gilug