[gilug] recuperar dades

David Casals hakd0c telefonica net
2011-12-19 10:09:26 UTC


Hola a tots,

Tinc un amic que va intentar crear un raid1 amb un dels discs amb dades 
i ara s'accedeix a algunes dades i altres no.

He intentat passar el gpart -W /disk /disk i no em retorna res de bo.

El disc no s'ha engegat per escriure-hi res, sino només de lectura. Algú 
té alguna idea de com recuperar les dades o la taula de particions antiga?.


Gràcies
Més informació sobre la llista de correu gilug