[gilug.org] Ordre eth0, eth1, eth2, etc.

Xavier Barnada Rius xbarnada gmail com
2010-03-21 16:16:59 UTC


> El sistema GNU és increïble també pel seu disseny.
> 
> Gràcies.
Es el que s'en diu filosofia UNIX, tenim un sistema operatiu que esta
pensat per ser simple, això es molt útil quan treballes desde un
terminal.En aquest enllaç hi ha alguna idea de aquesta filosofia:
http://neobrr.wordpress.com/2009/02/04/filosofia-unix/

Possiblement aquestes idees es van forjar fa molt temps , però segueixen
sent molt útils

Salutacions

More information about the gilug mailing list