[gilug.org] Compartir SMB amb una comanda

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2010-01-18 19:43:52 UTC


Necessito que en engegar un programa es trobi una carpeta ja compartida
per SMB, però només quan el programa està funcionant. Això ho vull fer
amb un programet (script) així:

1. Comparteix el recurs amb Samba, de forma oberta (share)
2. Executa el programa
3. Elimina el recurs compartit

Algú sap com compartir i 'descompartir' un directori amb la línia de
comandes amb el Samba?


Gracies.

Més informació sobre la llista de correu gilug