[gilug.org] No puc connectar al web de facebook

Lourdes Mallorquí i Dani Fossas lourdes dani gmail com
2010-12-25 20:00:03 UTC


A Dissabte 25 Desembre 2010 20:43:05, Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> Què hi tens al fitxer /etc/resolv.conf ?

Ho acabo d'enviar.
Hi torno:

:~> cat /etc/resolv.conf
### /etc/resolv.conf file autogenerated by netconfig!
#
# Before you change this file manually, consider to define the
# static DNS configuration using the following variables in the
# /etc/sysconfig/network/config file:
#   NETCONFIG_DNS_STATIC_SEARCHLIST
#   NETCONFIG_DNS_STATIC_SERVERS
#   NETCONFIG_DNS_FORWARDER
# or disable DNS configuration updates via netconfig by setting:
#   NETCONFIG_DNS_POLICY=''
#
# See also the netconfig(8) manual page and other documentation.
#
# Note: Manual change of this file disables netconfig too, but
# may get lost when this file contains comments or empty lines
# only, the netconfig settings are same with settings in this
# file and in case of a "netconfig update -f" call.
#
### Please remove (at least) this line when you modify the file!
nameserver 62.81.29.254
nameserver 62.42.230.24
:~> 

> 
> Al 25/12/10 20:41, En/na Lourdes Mallorquí i Dani Fossas ha escrit:
> > A Dissabte 25 Desembre 2010 20:02:14, Eduard va escriure:
> >> I el /etc/hosts, el /etc/nsswitch.conf, que hi tens?
> > 
> > /etc/hosts/
> > 
> > :~> cat /etc/hosts
> > #
> > # hosts     This file describes a number of hostname-to-address
> > #        mappings for the TCP/IP subsystem. It is mostly
> > #        used at boot time, when no name servers are running.
> > #        On small systems, this file can be used instead of a
> > #        "named" name server.
> > # Syntax:
> > #
> > # IP-Address Full-Qualified-Hostname Short-Hostname
> > #
> > 
> > 127.0.0.1    localhost
> > 
> > # special IPv6 addresses
> > 
> > ::1       localhost ipv6-localhost ipv6-loopback
> > 
> > fe00::0     ipv6-localnet
> > 
> > ff00::0     ipv6-mcastprefix
> > ff02::1     ipv6-allnodes
> > ff02::2     ipv6-allrouters
> > ff02::3     ipv6-allhosts
> > 127.0.0.2    linux-29gc.site linux-29gc
> > :~>
> > 
> > /etc/nsswitch.conf
> > 
> > :~> cat /etc/nsswitch.conf
> > #
> > # /etc/nsswitch.conf
> > #
> > # An example Name Service Switch config file. This file should be
> > # sorted with the most-used services at the beginning.
> > #
> > # The entry '[NOTFOUND=return]' means that the search for an
> > # entry should stop if the search in the previous entry turned
> > # up nothing. Note that if the search failed due to some other reason
> > # (like no NIS server responding) then the search continues with the
> > # next entry.
> > #
> > # Legal entries are:
> > #
> > #    compat         Use compatibility setup
> > #    nisplus         Use NIS+ (NIS version 3)
> > #    nis           Use NIS (NIS version 2), also called YP
> > #    dns           Use DNS (Domain Name Service)
> > #    files          Use the local files
> > #    [NOTFOUND=return]    Stop searching if not found so far
> > #
> > # For more information, please read the nsswitch.conf.5 manual page.
> > #
> > 
> > # passwd: files nis
> > # shadow: files nis
> > # group: files nis
> > 
> > passwd: compat
> > group: compat
> > 
> > hosts:     files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
> > networks:    files dns
> > 
> > services:    files
> > protocols:   files
> > rpc:      files
> > ethers:     files
> > netmasks:    files
> > netgroup:    files nis
> > publickey:   files
> > 
> > bootparams:   files
> > automount:   files nis
> > aliases:    files
> > 
> > 
> > :~>
> > 
> >> Lourdes Mallorquí i Dani Fossas<> wrote:
> >>> A Divendres 24 Desembre 2010 23:27:55, vàreu escriure:
> >>>> Donçs la veritat ... és que en principi NO, els dns no haurien de
> >>>> tenir res a veure amb les galetes pel que jo sé, però tampoc em lliga
> >>>> que per ip hi entris i per nom no ...
> >>> 
> >>> Bé. Resumint:
> >>> 
> >>> 1:
> >>> Si cerco facebook al google i hi vaig des d'aquí, o bé a través de les
> >>> adreces d'interès guardades al firefox, em diu que no s'ha trobat el
> >>> servidor.
> >>> 
> >>> 2:
> >>> Ara bé, si que puc arribar fins a la pàgina d'accés de facebook entrant
> >>> http://69.63.181.12 al navegador.
> >>> També hi puc arribar amb el konqueror, si bé amb algunes funcions
> >>> deshabilitades (entre elles el xat).
> >>> I també em resol amb ping facebook.com.
> >>> 
> >>> 3:
> >>> Un cop accedit des de http://69.63.181.12, em demana la contrasenya i
> >>> em diu que no tinc les galetes habilitades. Si que les tinc
> >>> habilitades, i encara que ho intento de 1000 maneres, em segueix
> >>> donant el missatge d'error per a accedir-hi.
> >>> 
> >>> 4:
> >>> Si faig un mv .mozilla .mozilla.old i intento anar-hi a partir d'una
> >>> instal·lació "neta" tampoc hi ha manera d'accedir-hi.
> >>> 
> >>> Busco al google i totes les respostes a problemes semblants fan
> >>> referència a les galetes.
> >>> També trobo alguna referència a algun malware que bloqueja l'accés a
> >>> una pàgina determinada (en aquest cas seria a facebook i només des de
> >>> firefox), però no podria estar dins els fitxers de configuració,
> >>> perquè quan netejo la configuració i l'arrenco de zero també em passa
> >>> (llavors seria un programa extern als fitxers de configuració de
> >>> firefox). Necessito més ajuda!!
> >>> 
> >>> No sé què o com més buscar a la xarxa, ja que el meu anglès és força
> >>> limitat.
> >>> 
> >>> 
> >>> Opensuse 11.3 x86_64
> >>> Mozilla Firefox 3.6.13
> >>> 
> >>> Bon nadal!
> >>> 
> >>> Dani
> >>> 
> >>> 
> >>> _______________________________________________
> >>> Llista del GiLUG
> >>> 
> >>> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> >>> * Tots els missatges queden publicats a:
> >>> http://gilug.org/pipermail/llista/
> > 
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
> 
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/Més informació sobre la llista de correu gilug