[gilug.org] No puc connectar al web de facebook

Lourdes Mallorquí i Dani Fossas lourdes dani gmail com
2010-12-25 19:41:05 UTC


A Dissabte 25 Desembre 2010 20:02:14, Eduard va escriure:
> I el /etc/hosts, el /etc/nsswitch.conf, que hi tens?

/etc/hosts/

:~> cat /etc/hosts
#
# hosts     This file describes a number of hostname-to-address
#        mappings for the TCP/IP subsystem. It is mostly
#        used at boot time, when no name servers are running.
#        On small systems, this file can be used instead of a
#        "named" name server.
# Syntax:
#  
# IP-Address Full-Qualified-Hostname Short-Hostname
#

127.0.0.1    localhost 

# special IPv6 addresses
::1       localhost ipv6-localhost ipv6-loopback

fe00::0     ipv6-localnet 

ff00::0     ipv6-mcastprefix 
ff02::1     ipv6-allnodes 
ff02::2     ipv6-allrouters 
ff02::3     ipv6-allhosts 
127.0.0.2    linux-29gc.site linux-29gc
:~>

/etc/nsswitch.conf

:~> cat /etc/nsswitch.conf
#
# /etc/nsswitch.conf
#
# An example Name Service Switch config file. This file should be
# sorted with the most-used services at the beginning.
#
# The entry '[NOTFOUND=return]' means that the search for an
# entry should stop if the search in the previous entry turned
# up nothing. Note that if the search failed due to some other reason
# (like no NIS server responding) then the search continues with the
# next entry.
#
# Legal entries are:
#
#    compat         Use compatibility setup
#    nisplus         Use NIS+ (NIS version 3)                                 
#    nis           Use NIS (NIS version 2), also called YP                         
#    dns           Use DNS (Domain Name Service)                              
#    files          Use the local files                                   
#    [NOTFOUND=return]    Stop searching if not found so far
#
# For more information, please read the nsswitch.conf.5 manual page.
#

# passwd: files nis
# shadow: files nis
# group: files nis

passwd: compat
group: compat

hosts:     files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
networks:    files dns

services:    files
protocols:   files
rpc:      files
ethers:     files
netmasks:    files
netgroup:    files nis
publickey:   files

bootparams:   files
automount:   files nis
aliases:    files


:~> 

> 
> Lourdes Mallorquí i Dani Fossas <> wrote:
> >A Divendres 24 Desembre 2010 23:27:55, vàreu escriure:
> >> Donçs la veritat ... és que en principi NO, els dns no haurien de tenir
> >> res a veure amb les galetes pel que jo sé, però tampoc em lliga que per
> >> ip hi entris i per nom no ...
> >
> >Bé. Resumint:
> >
> >1:
> >Si cerco facebook al google i hi vaig des d'aquí, o bé a través de les
> >adreces d'interès guardades al firefox, em diu que no s'ha trobat el
> >servidor.
> >
> >2:
> >Ara bé, si que puc arribar fins a la pàgina d'accés de facebook entrant
> >http://69.63.181.12 al navegador.
> >També hi puc arribar amb el konqueror, si bé amb algunes funcions
> >deshabilitades (entre elles el xat).
> >I també em resol amb ping facebook.com.
> >
> >3:
> >Un cop accedit des de http://69.63.181.12, em demana la contrasenya i em
> >diu que no tinc les galetes habilitades. Si que les tinc habilitades, i
> >encara que ho intento de 1000 maneres, em segueix donant el missatge
> >d'error per a accedir-hi.
> >
> >4:
> >Si faig un mv .mozilla .mozilla.old i intento anar-hi a partir d'una
> >instal·lació "neta" tampoc hi ha manera d'accedir-hi.
> >
> >Busco al google i totes les respostes a problemes semblants fan referència
> >a les galetes.
> >També trobo alguna referència a algun malware que bloqueja l'accés a una
> >pàgina determinada (en aquest cas seria a facebook i només des de
> >firefox), però no podria estar dins els fitxers de configuració, perquè
> >quan netejo la configuració i l'arrenco de zero també em passa (llavors
> >seria un programa extern als fitxers de configuració de firefox).
> >Necessito més ajuda!!
> >
> >No sé què o com més buscar a la xarxa, ja que el meu anglès és força
> >limitat.
> >
> >
> >Opensuse 11.3 x86_64
> >Mozilla Firefox 3.6.13
> >
> >Bon nadal!
> >
> >Dani
> >
> >
> >_______________________________________________
> >Llista del GiLUG
> >
> >http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> >* Tots els missatges queden publicats a:
> >http://gilug.org/pipermail/llista/Més informació sobre la llista de correu gilug