[gilug.org] (tecnic) ordenar bitacola amb la comanda sort

Xavier Barnada Rius xbarnada gmail com
2010-12-20 22:35:43 UTC


Hola, veig que estas jugant amb la M i la n, que determinen si  s'esta
ordentant per numero(n) o per mes(M)
Llavors el que si diria que hi ha equivocat a la teva comanda es  la
part del -k.Al man de sort posa el seguent
-k, --key=POS1[,POS2]
              start a key at POS1 (origin 1), end it at POS2 (default
end of line)
d'aixo en dedueixo que pos1 es la posicio de inici del camp per el que
ordenara i el pos2 el fi d'aquest camp,per tant diria que hauria de ser
algo aixi:
cat /var/log/auth.log|sort -k 1,3M -k 5,6n  -k 8,9n -k 10,11n -k 12,13n
I per el que fa les hores minuts i segons jo les tractaria com si fosin
numeros separats ignorant els ':'

Tot i aixo el problema que plantejes es bastant maco i pot ser un dels
exemples de que els interprets de comandes de linux son molt bons i
utils.

> Hola, tinc una consulta...
> 
> Vull fusionar bitàcoles similars per obtenir un resultat ordenat:
> cat /var/log/auth.log /var/log/daemon.log | sort ... > analisi.log
> 
> Però necessito obtenir-ho ordenat per data i hora, i que la data sigui 
> ordenada contemplant la columna de nom del mes i la columna numèrica del 
> dia, les quals no han de ser ordenades alfabèticament:
> - Necessito que "Nov" vagi abans que "Dec"
> - Necessito que "2" vagi abans que "10"
> - Necessito que l'hora "00:15:01" vagi abans que "00:48:02"
> - I finalment, la resta de línia sense ordenar.
> 
> He provat amb això:
> cat auth.log daemon.log | sort -k 3,3r -k 2,2n -k 1,1Mr
> 
> Però el resultat no queda ordenat com una única bitàcola coherent. Crec 
> que no entenc bé la sintaxi de les columnes "-k"
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/

Més informació sobre la llista de correu gilug