[gilug.org] Fora Wine

Xavier Barnada Rius xbarnada gmail com
2010-04-20 10:23:13 UTC


Aquesta si que es bona,el wine comença a funcionar masa be si executa
virus.Suposo que el problema que hi va haber amb aquest usuari que
comentes es que el nautilus te asociat el wine amb els fitxers amb
extensio .exe i aquest usuari va baixar un .exe i va fer doble click,si
es aixo es podria treure la asociacio a el nautilus i aixi si vols
executar algun .exe s'hauria de fer desde el terminal.Nose si hi ha
alguna altre posiblitat per aquest problema que planteges 

Salutacions 
> Ara m'he trobat amb algú que, tenint el Wine instal·lat en una Ubuntu 
> GNU/Linux, fa que els virus de M$Windows funcionin.
> No hi ha efectes sobre el sistema, però sí problemes a la sessió d'usuari.
> 
> Per tant, recomanació: no instal·leu el Wine a ordinadors on no sàpiguen 
> administrar la informàtica.
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/

More information about the gilug mailing list