[gilug.org] Rumors de que google obrira el codec VP8

Xavier Barnada Rius xbarnada gmail com
2010-04-13 09:54:35 UTC


Fa un temps Google va comprar On2 , una empresa que havia desenvolupat
un codec de video de alta calitat que era molt eficient. Aquest codec
apuntava a ser molt ulti per a la seva implementació en els navegadors
amb la arribada del HTML5.Veient aquesta compra la FSF va fer una
peticio a Google perquè obris aquest codec per que acabes establint-se
com a un estandar. 

Espero que aquests rumors siguin certs i podem eliminar aviat el Flash


Salutacions

Referencies:
-Google alliberara VP8:
http://www.muylinux.com/2010/04/13/%C2%A1google-liberara-el-codec-vp8/

-Peticio de la FSF:
http://www.fsf.org/blogs/community/google-free-on2-vp8-for-youtube/

More information about the gilug mailing list