[gilug.org] [OT]Portatils per estudiants, que en penseu?

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2009-05-15 11:27:23 UTC


A veure els motius ben fonamentats que publiquen, si mai arriba
l'administració a donar explicacions sobre això.


-----Missatge original-----
De: Marc <>
Reply-to: 
Per a: 
Assumpte: Re: [gilug.org] [OT]Portatils per estudiants, que en penseu?
Data: Fri, 15 May 2009 13:14:38 +0200

<diable=on>
Cap motiu ben fonamentat ?
No creus que és dir molt això ?
<diable=off>

El 15 / maig / 2009 13:00, Narcis Garcia - GiLUG
<> ha escrit:
> Penso que si ja porten GNU/Linux, és absurd fer pagar una llicència de
> MS Windows. No podria haver-hi cap motiu ben fonamentat.
>
>
> -----Missatge original-----
> De: Xavier Barnada <>
> Reply-to: 
> Per a: 
> Assumpte: [gilug.org] [OT]Portatils per estudiants, que en penseu?
> Data: Thu, 14 May 2009 23:39:05 +0200
>
> Fa uns dies va sortir la noticia de que es "donarien" portatils(tot i
> que despres es va veure que seria o be pagant les autonomies o be
> prestecs),que portarien instalat Windows +GNU/Linux.Que en penseu? es
> una bona ocasio perque es demostri que GNU/Linux te que ser usat per a
> la educacio?que en penseu de que porti Windows tambe?
>
> Salut
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
>Més informació sobre la llista de correu gilug