[gilug.org] [OT]Portatils per estudiants, que en penseu?

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2009-05-15 11:00:41 UTC


Penso que si ja porten GNU/Linux, és absurd fer pagar una llicència de
MS Windows. No podria haver-hi cap motiu ben fonamentat.


-----Missatge original-----
De: Xavier Barnada <>
Reply-to: 
Per a: 
Assumpte: [gilug.org] [OT]Portatils per estudiants, que en penseu?
Data: Thu, 14 May 2009 23:39:05 +0200

Fa uns dies va sortir la noticia de que es "donarien" portatils(tot i
que despres es va veure que seria o be pagant les autonomies o be
prestecs),que portarien instalat Windows +GNU/Linux.Que en penseu? es
una bona ocasio perque es demostri que GNU/Linux te que ser usat per a
la educacio?que en penseu de que porti Windows tambe?

Salut

_______________________________________________
Llista del GiLUG

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
* Tots els missatges queden publicats a:
http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug