[gilug.org] Paquet d'idioma local en Debians

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2009-03-19 16:08:30 UTC


Hola,

Amb Ubuntu GNU/Linux quan he instal·lat el paquet "language-pack-ca" se
m'ha dotat el sistema base amb tot el necessari per a què el català
funcioni bé (mode text).

Ara ho intento amb Debian GNU/Linux 5 però no trobo el(s) paquet(s)
equivalent(s).

Per a més detalls, facilito el resultat de la instrucció:
sudo apt-cache show language-pack-ca
(Ubuntu 8.10)

Package: language-pack-ca
Priority: optional
Section: translations
Installed-Size: 36
Maintainer: Language pack maintainers <>
Architecture: all
Version: 1:8.10+20081107
Replaces: language-pack-ca (<< 1:8.10+20081107), language-pack-ca-base,
language-pack-gnome-ca (<< 1:8.10+20081107), language-pack-gnome-ca-base
(<< 1:8.10+20081107), language-pack-kde-ca (<< 1:8.10+20081107),
language-pack-kde-ca-base (<< 1:8.10+20081107)
Depends: language-pack-ca-base
Pre-Depends: dpkg (>= 1.10.27ubuntu1)
Filename: pool/main/l/language-pack-ca/language-pack-ca_8.10
+20081107_all.deb
Size: 2024
MD5sum: 4c0947e80154b5b0bdd2c55147d3af59
SHA1: 88262218eadf59ba6c869fa3dc06a6e924398bf9
SHA256: b5b98ecb3fd76ceea1910d92b96481837c5f4b33473ff38654daec5a72fd8b80
Description: translation updates for language Catalan; Valencian
 Translation data updates for all supported packages for:
 Catalan; Valencian
 .
 language-pack-ca-base provides the bulk of translation data
 and is updated only seldom. This package provides frequent translation
 updates.
 .
 Please note that you should install language-support-ca
 to get full support for this language.
Bugs: mailto:
Origin: Ubuntu
Task: ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live

Package: language-pack-ca
Priority: optional
Section: translations
Installed-Size: 36
Maintainer: Language pack maintainers <>
Architecture: all
Version: 1:8.10+20081025
Replaces: language-pack-ca (<< 1:8.10+20081025), language-pack-ca-base,
language-pack-gnome-ca (<< 1:8.10+20081025), language-pack-gnome-ca-base
(<< 1:8.10+20081025), language-pack-kde-ca (<< 1:8.10+20081025),
language-pack-kde-ca-base (<< 1:8.10+20081025)
Depends: language-pack-ca-base
Pre-Depends: dpkg (>= 1.10.27ubuntu1)
Filename: pool/main/l/language-pack-ca/language-pack-ca_8.10
+20081025_all.deb
Size: 2022
MD5sum: 877b7c52e11c99b078443b5b4c206b79
SHA1: 76d4722b7649447cc8d987e6d77a0ed20e600807
SHA256: 9f870a85336c7b4b98b8f4abf57925966883230e30e6ebf986320aacdb138145
Description: translation updates for language Catalan; Valencian
 Translation data updates for all supported packages for:
 Catalan; Valencian
 .
 language-pack-ca-base provides the bulk of translation data
 and is updated only seldom. This package provides frequent translation
 updates.
 .
 Please note that you should install language-support-ca
 to get full support for this language.
Bugs: mailto:
Origin: Ubuntu
Task: ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live


Gracies.

More information about the gilug mailing list