[gilug.org] Regal d'hivern: peinddd

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2009-12-20 22:16:35 UTC


Hola, anuncio la publicació de la primera versió d'una eina que he fet,
també amb l'ajuda del GiLUG: un script que facilita les instaŀlacions
repetitives de GNU/Linux als ordinadors.

La pàgina del projecte és aquesta:
http://www.actiu.net/peinddd/

La primera versió ja porta exemples, i la documentació crec que és prou
explícita i detallada de com fer ràpidament perfils d'instaŀlació.

Més informació sobre la llista de correu gilug