[gilug.org] raid-1

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-10-09 15:57:10 UTC


Que jo sàpiga, el UUID és com una "etiqueta" de la partició, per a ser
reconeguda amb independència de la seva ubicació dins el disc, i del
muntatge físic del disc.
http://en.wikipedia.org/wiki/UUID

Podries tenir un disc de 10GB (sda) així:
/dev/sda1 (UUID 101)
/dev/sda2 (UUID 102)
/dev/sda3 (UUID 103)

I un altre disc de 40GB (sdb) així:
/dev/sdb1 (UUID 501)
/dev/sdb3 (UUID 502)
/dev/sdb4 (UUID 503)

En un moment donat podries endollar els discs en un altre ordre, i
quedar així:

Disc de 40GB (sda):
/dev/sda1 (UUID 501)
/dev/sda3 (UUID 502)
/dev/sda4 (UUID 503)

Disc de 10GB (sdb):
/dev/sdb1 (UUID 101)
/dev/sdb2 (UUID 102)
/dev/sdb3 (UUID 103)

..com pots veure, els UUID es mantenen, i és aleshores quan esdevé útil
haver-se referit a les particions per UUID i no per l'ordre del
dispositiu.
Si jo li deia abans que la partició amb UUID 103 es munta com a /home ,
encara que faci el canvi de discs durs, /home seguirà apuntant a la
mateixa partició (UUID 103), i es trobarà el mateix contingut.


-----Missatge original-----
De: <>
Respon: 
Per a: 
Assumpte: Re: [gilug.org] raid-1
Data: Thu, 9 Oct 2008 17:05:33 +0200

Acabo de trobar això molt interessant 

   ls -l /dev/disk/by-uuid

   blkid /dev/sda1

Però algú em podria dir quina es la funcionalitat del UUID ? serveix per
evitar el problema que tinc, pq quan afageixo els SATA no passo del grub
segurament pq els sda s'em deplacen... mmmm
"Narcis Garcia - GiLUG" <> ha escrit:
> Aquest Universally Unique Identifier (UUID) l'hauries de poder veure amb
> aquesta comanda:
> dumpe2fs -h /dev/sda1
> 
> 
> -----Missatge original-----
> De: <>
> Respon: 
> Per a: 
> Assumpte: [gilug.org] raid-1
> Data: Thu, 9 Oct 2008 15:39:17 +0200
> 
> 
> 
> Hola, 
> 
>   Tinc un raid 1 amb open suse i amb mdadm amb discos SAS. La
> configuració és la següent:
> 
>      md0->sda1->sdb1 /boot
> 
>      md1.>sda2->sdb2 swap
> 
>      md3->sda3->sdb3 /
> 
> Aquests discos anteriors són SAS, el problema està que ara vull afergir
> dos SATA, i s'em depla?a
> 
> tota la relació, sda* pasa a sé un SATA i ja hi soms !! dins el mdadm hi
> ha un lloc que posa com es 
> 
> relaciona el md0 amb UUID del disc, aquest UUID com s'obté ? a més cada
> partició té el seu propi....
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ________________________________________________________________________
> Francesc Pujol i Bosch
> Departament d'informàtica
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
> 
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/

--
Francesc Pujol i Bosch
Departament d'informàtica

_______________________________________________
Llista del GiLUG

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
* Tots els missatges queden publicats a:
http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug