[gilug.org] Llistes de compatibilitat grafica

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-10-04 11:47:50 UTC


A LaPipaPlena estem fent llistes de compatibilitat de dispositius:
wiki.lapipaplena.org

Seria molt útil que, havent provat un ordinador, cadascú anoti
el resultat dels gràfics com per exemple s'ha fet amb el model
"ATI Rage 128 Pro Ultra":

http://wiki.lapipaplena.org/index.php/Targetes_gr%C3%A0fiques_(VGA)

Qui necessiti ajuda per a utilitzar el Wiki, ho pot preguntar en 
aquesta mateixa llista.

Gracies.

Més informació sobre la llista de correu gilug