[gilug.org] Processar fitxers per ordre

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-11-12 10:11:20 UTC


Gracies, al final he escrit la comanda així:
ls -1tAr /var/log/auth.log* | xargs cat

1 per a què faci una línia per nom de fitxer
t per a què ordeni per data/hora
A per si un dia es llista "*" ignorar els directoris "." i ".."
r per a què l'ordre sigui invers

* El paràmetre "r" de xargs no he trobat per a què serveix
* si volgués llistar "ls -1tAr /var/log/*", com es faria per evitar que
llisti subdirectoris?

-----Missatge original-----
De: Jordi Pujol <>
Per a: 
CC: Narcis Garcia - GiLUG <>
Assumpte: Re: [gilug.org] Processar fitxers per ordre
Data: Tue, 11 Nov 2008 10:48:56 +0100

El Sunday 09 November 2008 15:29:21 Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> Hola,
>
> Vull fer un script que mostri el contingut dels fitxers:
> /var/log/auth.log
> /var/log/auth.log.0
> però amb la següent instrucció:
> cat /var/log/auth.log*
> m'ho fa per ordre alfabètic.
>
> Algú sap com aconseguir que la instrucció "cat" o equivalent tramiti els
> fitxers per ordre de data-hora ?
>

amb xarg podem encadenar varies instruccions per tal de processar les linies 
rebudes des de stdin

la ordre ls ens dona varies opcions per ordenar la sortida, 
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort.
aquesta ordre ho fa:

ls -t /var/log/auth.log* | xargs -r cat

> Gracies.
>
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/


Més informació sobre la llista de correu gilug