[gilug.org] Cosa molt rara

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2008-05-21 12:45:51 UTC


> Suposo que era el kpowersave, si el desactivo del tot  funciona be el
> brillo
>
segurament es el kpowersave, 
es pot configurar perque no modifiqui el brillo,

http://dkukawka.blogspot.com/2006/11/kpowersave-config-tutorial.html

però el kpowersave és un programa del que es pot prescindir, la gestió de 
potència en el portàtil funciona automàticament amb l'acpi i no necessita 
aquest programa,Més informació sobre la llista de correu gilug