[gilug.org] enviar correu

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2008-05-20 10:15:15 UTC


El Tuesday 20 May 2008 12:01:58 marc furti va escriure:
> Configuració gmail :
> pop : pop.gmail.com:995
> nom d'usuari : 
> xifratge : ssl
> autentificació : contrasenya
> enviament : smtp
> server : smtp.gmail.com:465
> requereix autentificació
> autentificació: ssl
> tipus : simple
> nom d'usuari : 

el port d'enviar de gmail es el 25,
amb autentificació tls plain
More information about the gilug mailing list