[gilug.org] Pessima politica de NVIDIA

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-05-18 11:50:31 UTC


Aquesta versió de controlador (169.12) no és de Debian, sinó de NVIDIA
corporation.


-----Missatge original-----
De: Jordi Pujol <>
Respon: 
Per a: 
Assumpte: Re: [gilug.org] Pessima politica de NVIDIA
Data: Sun, 18 May 2008 09:10:46 +0200

El Saturday 17 May 2008 23:02:31 David Casals va escriure:
> el meu xorg.conf
>
per correspondre, 
veieu el xorg.conf que resulta de les instruccions que tinc en el meu SO 
JPLive, i funciona correctament en cinc o sis ordinadors amb gràfics Nvidia, 
a més que engega correctament amb vàries memòries USB.

lo bó és que no posa res més, sinó que hi ha menys opcions,
sense línies de freqüencies de monitor, menys mòdus addicionals,

el driver és el de Debian versió 169.12 per i386 compilat des del 
nvidia-kernel-source.

No faig servir el Compiz-fusion perquè el comportatment de les finestres no és 
prou polit, es comporta millor el Kde 3.5. Amb el Compiz-fusion he observat 
que s'ha de tenir instal.lat el paquet complert d'utilitats del driver 
nvidia, amb nvidia-settings i nvidia-xconfig. però aquestes no estan al dia a 
Debian ni a Ubuntu, sino que s'han de descarregar des del ftp de nvidia i 
compilar.

la configuració és:

# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
Section "ServerLayout"
  Identifier   "Default Layout"
  Screen     "Default Screen" 0 0
  InputDevice  "Generic Keyboard" "CoreKeyboard"
  InputDevice  "Configured Mouse" "CorePointer"
EndSection

Section "Module"
  Load      "vnc"
  Load      "glx"
EndSection

Section "InputDevice"
  Identifier   "Generic Keyboard"
  Driver     "kbd"
  Option     "XkbRules" "xorg"
  Option     "XkbModel" "pc105"
  Option     "XkbLayout" "es"
  Option     "XkbVariant" "cat"
  Option     "XkbOptions" "altwin:super_win"
EndSection

Section "InputDevice"
  Identifier   "Configured Mouse"
  Driver     "mouse"
  Option     "Emulate3Buttons" "true"
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier   "Configured Monitor"
EndSection

Section "Device"
  Identifier   "Configured Video Device"
  Driver     "nvidia"
EndSection

Section "Screen"
  Identifier   "Default Screen"
  Device     "Configured Video Device"
  Monitor    "Configured Monitor"
  DefaultDepth  24
  Option     "NoLogo" "True"
  Option     "RenderAccel" "True"
  Option     "AllowGLXWithComposite" "True"
  Option     "TwinView" "True"
  Option     "UseEdid" "True"
  Option     "AllowDDCCI" "True"
  Option     "AddARGBGLXVisuals" "True"
  Option     "DisableGLXRootClipping" "True"
  Option     "IncludeImplicitMetaModes" "True"
  Option     "MetaModes" "nvidia-auto-select, nvidia-auto-select"
  Option     "TwinViewXineramaInfoOrder" "DFP,CRT"
  Option     "TwinViewOrientation" "LeftOf"
  SubSection   "Display"
    Depth    24
    Modes   "nvidia-auto-select"
  EndSubSection
EndSection

Section "Extensions"
  Option     "Composite" "Enable"
EndSection


> # nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
> # nvidia-xconfig: version 1.0 () Thu Feb 14
> 18:13:41 PST 2008
>
> Section "ServerLayout"
>   Identifier   "Layout0"
>   Screen   0 "Screen0"
>   InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
>   InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
> EndSection
>
> Section "Files"
>   RgbPath     "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
> EndSection
>
> Section "Module"
>   Load      "dbe"
>   Load      "extmod"
>   Load      "type1"
>   Load      "freetype"
>   Load      "glx"
> EndSection
>
> Section "InputDevice"
>   # generated from default
>   Identifier   "Mouse0"
>   Driver     "mouse"
>   Option     "Protocol" "auto"
>   Option     "Device" "/dev/psaux"
>   Option     "Emulate3Buttons" "no"
>   Option     "ZAxisMapping" "4 5"
> EndSection
>
> Section "InputDevice"
>   # generated from default
>   Identifier   "Keyboard0"
>   Driver     "kbd"
>   Option  "XkbLayout"  "es"
>   Option  XkbVariant"  "cat"
> EndSection
>
> Section "Monitor"
>   Identifier   "Monitor0"
>   VendorName   "Unknown"
>   ModelName   "Unknown"
>   HorizSync    30.0 - 110.0
>   VertRefresh   50.0 - 150.0
>   Option     "DPMS"
> EndSection
>
> Section "Device"
>   Identifier   "Device0"
>   Driver     "nv"
>   VendorName   "NVIDIA Corporation"
> EndSection
>
> Section "Screen"
>   Identifier   "Screen0"
>   Device     "Device0"
>   Monitor    "Monitor0"
>   DefaultDepth  24
>   Option     "NoLogo" "True"
>   Option     "RenderAccel" "True"
>   Option     "AllowGLXWithComposite" "True"
>   Option     "TwinView" "True"
>   Option     "UseEdid" "True"
>   Option     "AllowDDCCI" "True"
>   Option     "AddARGBGLXVisuals" "True"
>   Option     "DisableGLXRootClipping" "True"
>   Option     "IncludeImplicitMetaModes" "True"
>   Option     "MetaModes" "nvidia-auto-select, nvidia-auto-select"
>   Option     "TwinViewXineramaInfoOrder" "DFP,CRT"
>   Option     "TwinViewOrientation" "LeftOf"
>   SubSection   "Display"
>     Depth    24
>   EndSubSection
> EndSection
>
> Section "Extensions"
>   Option     "Composite" "Enable"
> EndSection
>
> Si canvio el driver nv per nvidia es veu tot a ratlles i no es
> distingeix absolutament res, en canvi amb la mateixa configuracio amb el
> driver nv funciona tot perfectament.
>
_______________________________________________
Llista del GiLUG

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
* Tots els missatges queden publicats a:
http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug