[gilug.org] Pessima politica de NVIDIA

David Casals hakd0c telefonica net
2008-05-17 21:02:31 UTC


Jo també tinc problemes amb les Nvidia amb la ubuntu 8.04, no així amb 
la 7.10 en ambdos casos en el mateix ordinador i amb la versió 64bits.

He seguit els passos marcats per en Jordi i em continua passant 
exactament el mateix que abans.

El meu hard es un Dell vostro 1500 (portatil) amb una nvidia 8400M 
(marco això per justificar que no puc tindre la tarja mal insertada)

el meu xorg.conf

# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 () Thu Feb 14 
18:13:41 PST 2008

Section "ServerLayout"
  Identifier   "Layout0"
  Screen   0 "Screen0"
  InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
  InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
EndSection

Section "Files"
  RgbPath     "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
EndSection

Section "Module"
  Load      "dbe"
  Load      "extmod"
  Load      "type1"
  Load      "freetype"
  Load      "glx"
EndSection

Section "InputDevice"
  # generated from default
  Identifier   "Mouse0"
  Driver     "mouse"
  Option     "Protocol" "auto"
  Option     "Device" "/dev/psaux"
  Option     "Emulate3Buttons" "no"
  Option     "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "InputDevice"
  # generated from default
  Identifier   "Keyboard0"
  Driver     "kbd"
  Option  "XkbLayout"  "es"
  Option  XkbVariant"  "cat"
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier   "Monitor0"
  VendorName   "Unknown"
  ModelName   "Unknown"
  HorizSync    30.0 - 110.0
  VertRefresh   50.0 - 150.0
  Option     "DPMS"
EndSection

Section "Device"
  Identifier   "Device0"
  Driver     "nv"
  VendorName   "NVIDIA Corporation"
EndSection

Section "Screen"
  Identifier   "Screen0"
  Device     "Device0"
  Monitor    "Monitor0"
  DefaultDepth  24
  Option     "NoLogo" "True"
  Option     "RenderAccel" "True"
  Option     "AllowGLXWithComposite" "True"
  Option     "TwinView" "True"
  Option     "UseEdid" "True"
  Option     "AllowDDCCI" "True"
  Option     "AddARGBGLXVisuals" "True"
  Option     "DisableGLXRootClipping" "True"
  Option     "IncludeImplicitMetaModes" "True"
  Option     "MetaModes" "nvidia-auto-select, nvidia-auto-select"
  Option     "TwinViewXineramaInfoOrder" "DFP,CRT"
  Option     "TwinViewOrientation" "LeftOf"
  SubSection   "Display"
    Depth    24
  EndSubSection
EndSection

Section "Extensions"
  Option     "Composite" "Enable"
EndSection

Si canvio el driver nv per nvidia es veu tot a ratlles i no es 
distingeix absolutament res, en canvi amb la mateixa configuracio amb el 
driver nv funciona tot perfectament.

En/na Narcis Garcia - GiLUG ha escrit:
> D'acord. Ja m'hi tornaré a posar, i aniré fent el seguiment per aquesta
> llista.
>
> -----Missatge original-----
> De: Jordi Pujol <>
> Respon: 
> Per a: 
> Assumpte: Re: [gilug.org] Pessima politica de NVIDIA
> Data: Sat, 17 May 2008 21:13:26 +0200
>
> El Saturday 17 May 2008 17:05:24 Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
>  
>> Encara no m'hi he tornat a posar, però pel què veig de les teves
>> anotacions (que no entenc gaire) proposes optimitzar el fitxer xorg.conf
>>   
>
> lo que jo dic és que una bona configuració és lo que fa anar bé aquesta 
> targeta, però la solució al teu problema no la podem pas encertar, perqué a 
> part d'altres coses, una és que encara no ens has explicat el problema !
>
>  
>> Per a la VGA "NVIDIA GeForce FX5500" amb què ara em barallo, ja he
>> aconseguit fer funcionar l'acceleració. El problema és que es bloqueja
>> el sistema.
>>   
>
> ensenye'ns l'xorg.conf perquè podem donar una opinió
> i també comprova el hard, que les plaques siguin ben insertades, els 
> ventiladors, els cables, ...
> _______________________________________________
>  
Més informació sobre la llista de correu gilug