[gilug.org] el Problema DVD es aqui !!

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-05-11 15:09:02 UTC


Tot bé i a la primera.
Ho he provat amb 3 DVD-Video comprats a botiga i amb una inscripció de
la SGAE, però enlloc no hi deia que fossin encriptats.

-----Missatge original-----
De: xavi linux <>
Respon: 
Per a: 
Assumpte: Re: [gilug.org] el Problema DVD es aqui !!
Data: Sun, 11 May 2008 16:44:47 +0200

Hola 

i pots reproduir dvd comercials ?

o et dona errors

Salut 

Xavi

2008/5/11 Narcis Garcia - GiLUG <
    La teva entrada de /etc/fstab pel DVD coincideix amb com la tinc
    jo
    també en una Ubuntu.
    
    -----Missatge original-----
    De: xavi linux <>
    Respon: 
    Per a: 
    Assumpte: [gilug.org] el Problema DVD es aqui !!
    Data: Sun, 11 May 2008 12:52:16 +0200
    
    
    
    
    
    Hola :
    
    Mirant , documentació i pel que he pogut veure, el problema que
    tinc per
    reproduir bé dvd's comercials esta aquí:
    
    Fa un temps en van fer un canvi de lectora de dvd, etc , i em
    va quedar
    aixi:
    
    ls -la
    brw-rw---- 1 root cdrom 11, 0 2008-05-11 12:25 scd0
    
    
    i el fstab :
    
    
    
     /etc/fstab: static file system information.
    #
    # <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump>
     <pass>
    proc      /proc      proc  defaults    0
    0
    # /dev/sda1
    UUID=63cd1581-ad7c-4d9d-b57a-261b613a3049 /        ext3
    defaults,errors=remount-ro 0    1
    # /dev/sda5
    UUID=314e03f1-2b52-4643-b2d8-392af62abcc4 none      swap
      sw
    0    0
    /dev/scd0    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto,exec 0
    0
    
    total que tinc un "follon" de nassos , i de veure res de res,
    els
    plugins tot instal.lats
    
    algu té una solució ?
    
    Salut i merçi
    
    
    (ah : Distro Kubuntu Gutsy )
    
    dew!!
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    --
    Linux user : #445859
    
    _______________________________________________
    Llista del GiLUG
    
    http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
    * Tots els missatges queden publicats a:
    http://gilug.org/pipermail/llista/
    
    _______________________________________________
    Llista del GiLUG
    
    http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
    * Tots els missatges queden publicats a:
    http://gilug.org/pipermail/llista/-- 
Linux user : #445859 
_______________________________________________
Llista del GiLUG

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
* Tots els missatges queden publicats a:
http://gilug.org/pipermail/llista/
More information about the gilug mailing list