[gilug.org] Noms d'objectes de base de dades

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-07-14 13:43:53 UTC


Estic intentant crear una base de dades amb OpenOffice, i no sé si em
dóna problemes en crear taules degut a què utilitzo el guió baix "_" en
els noms: NOM_COMPLET, CP_POBLACIO, ...

Algú sap quins caràcters són admesos als noms dels camps d'OpenOffice
Base?

Més informació sobre la llista de correu gilug