[gilug.org] El meu Bash no sap multiplicar?

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-02-23 11:05:34 UTC


Hola, si esecuto la instrucció:

echo $(expr 48 / 2)
em torna 24

echo $(expr 48 + 2)
em torna 50

echo $(expr 48 - 2)
em torna 46

echo $(expr 48 * 2)
em diu "error de sintaxi"

Què és el que faig malament?

Més informació sobre la llista de correu gilug