[gilug.org] autologin a la consola

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-02-09 18:55:41 UTC


Però no puc copiar el script tal com l'has transcrit tu a la llista, i
aleshores desar-lo en algun lloc per a què sigui executat?

Però, el script aquest per a què és?
És per a fer autologin, o per a emprar-lo una vegada iniciada la sessió?

-------- Missatge reenviat --------
De: Jordi Pujol
Assumpte: Re: [gilug.org] autologin a la consola
Data: Sat, 9 Feb 2008 19:38:20 +0100

es al paquet live-initramfs,
es pot descarregar del repositori unstable de Debian
o del cvs segons

http://wiki.debian.org/DebianLive/live-initramfs

al subdirectori 

scripts/live-bottom/12adduser

2008/2/9 Narcis Garcia - GiLUG <>:
    Jordi, aquest script de Debian Live, on es guarda?
    
    El dv 25 de 01 del 2008 a les 09:21 +0100, en/na Jordi Pujol va
    escriure:
    
    
    > Bondia a tots,
    >
    > Exacte,
    >
    > aqui hi ha part de l'escript que fa servir el Debian Live,
    >
    > *****************************************
    > #!/bin/sh
    >
    > USERNAME=usuari
    >
    > if [ -f /etc/inittab ]
    > then
    >    sed -i -e "s|^\([^:]*:[^:]*:[^:]*\):.*getty.*\<
    \(tty[0-9]*\).*$|
    > \1:/bin/login -f ${USERNAME} </dev/\2 >/dev/\2
    2>\&1|" /etc/inittab
    > fi
    >
    > if [ "/etc/event.d/tty*" != "$(echo /etc/event.d/tty*)" ]
    > then
    >    for f in /etc/event.d/tty*
    >    do
    >        sed -i -e "s|^respawn.*|respawn /bin/login -f
    ${USERNAME} </dev/$(basename
    > ${f}) > /dev/$(basename ${f}) 2>\&1|" ${f}
    >    done
    > fi
    >
    > # Since we use autologin, lastlog doesn't make sense on the
    console.
    > sed -i '/^[^#].*pam_lastlog\.so/s/^/# /' /etc/pam.d/login
    > *****************************************
    >
    > en aquest configura per auto-login cada una de les consoles
    actives i quan es
    > connecta una altre consola, tambe inicia automaticament la
    sessio amb
    > l'usuari.
    >
    > Salut,
    >
    > Jordi Pujol
    >
    > > On Thu, 24 Jan 2008 21:56:29 +0100, Narcis Garcia - GiLUG
    > <> wrote:
    > > > Hola,
    > > >
    > > > Igual com es pot establir amb Gnome i KDE que s'inicii
    automàticament
    > > > una sessió amb un compte d'usuari, algú sap com fer això
    amb la
    > > > consola?
    > > >
    > > > És a dir, per a una instal·lació de GNU/Linux sense entorn
    gràfic (ni
    > > > Gnome, ni X-Window), que s'inicii automàticament una
    sessió de consola
    > > > com a l'usuari 'tal'.
    > > >
    > > > I ja que hi som, com es fa per a què, en iniciar una
    sessió de consola,
    > > > s'executi una instrucció automàticament?
    > > >
    > > > Gracies!
    > > >
    > > >
    > > > _______________________________________________
    > > > Llista del GiLUG
    > > > 
    > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
    > > > * Tots els missatges queden publicats a:
    > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
    > >
    > > _______________________________________________
    > > Llista del GiLUG
    > > 
    > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
    > > * Tots els missatges queden publicats a:
    > > http://gilug.org/pipermail/llista/
    >
    >
    > _______________________________________________
    > Llista del GiLUG
    > 
    > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
    > * Tots els missatges queden publicats a:
    > http://gilug.org/pipermail/llista/
    
    _______________________________________________
    Llista del GiLUG
    
    http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
    * Tots els missatges queden publicats a:
    http://gilug.org/pipermail/llista/
    

_______________________________________________
Llista del GiLUG

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
* Tots els missatges queden publicats a:
http://gilug.org/pipermail/llista/
-- 

Més informació sobre la llista de correu gilug