[gilug.org] autologin a la consola

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-02-09 18:23:53 UTC


Jordi, aquest script de Debian Live, on es guarda?

El dv 25 de 01 del 2008 a les 09:21 +0100, en/na Jordi Pujol va
escriure:

> Bondia a tots,
> 
> Exacte,
> 
> aqui hi ha part de l'escript que fa servir el Debian Live,
> 
> *****************************************
> #!/bin/sh
> 
> USERNAME=usuari
> 
> if [ -f /etc/inittab ]
> then
> 	sed -i -e "s|^\([^:]*:[^:]*:[^:]*\):.*getty.*\<\(tty[0-9]*\).*$|
> \1:/bin/login -f ${USERNAME} </dev/\2 >/dev/\2 2>\&1|" /etc/inittab
> fi
> 
> if [ "/etc/event.d/tty*" != "$(echo /etc/event.d/tty*)" ]
> then
> 	for f in /etc/event.d/tty*
> 	do
> 		sed -i -e "s|^respawn.*|respawn /bin/login -f ${USERNAME} </dev/$(basename 
> ${f}) > /dev/$(basename ${f}) 2>\&1|" ${f}
> 	done
> fi
> 
> # Since we use autologin, lastlog doesn't make sense on the console.
> sed -i '/^[^#].*pam_lastlog\.so/s/^/# /' /etc/pam.d/login
> *****************************************
> 
> en aquest configura per auto-login cada una de les consoles actives i quan es 
> connecta una altre consola, tambe inicia automaticament la sessio amb 
> l'usuari.
> 
> Salut,
> 
> Jordi Pujol
> 
> > On Thu, 24 Jan 2008 21:56:29 +0100, Narcis Garcia - GiLUG 
> <> wrote:
> > > Hola,
> > >
> > > Igual com es pot establir amb Gnome i KDE que s'inicii automàticament
> > > una sessió amb un compte d'usuari, algú sap com fer això amb la
> > > consola?
> > >
> > > És a dir, per a una instal·lació de GNU/Linux sense entorn gràfic (ni
> > > Gnome, ni X-Window), que s'inicii automàticament una sessió de consola
> > > com a l'usuari 'tal'.
> > >
> > > I ja que hi som, com es fa per a què, en iniciar una sessió de consola,
> > > s'executi una instrucció automàticament?
> > >
> > > Gracies!
> > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Llista del GiLUG
> > > 
> > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> >
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
> 
> 
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug