[gilug.org] Crida d'un programet des d'un altre

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-12-22 17:17:14 UTC


Doncs si que em serveix. No sabia que els comodins es podien utilitzar a
directoris a través.

Gracies!

El dl 22 de 12 de 2008 a les 15:25 +0100, en/na Quim Rovira va escriure:
> Perquè fer un:
> mv img-*/*.jpg .
> rmdir *
> 
> no et serveix? De fet, només mourà els jpg, i si hi ha res més a un
> directori, no el podrà borrar i ja t'avisarà per error estàndard.
> 
> On Mon, Dec 22, 2008 at 9:38 AM, Narcis Garcia - GiLUG
> <> wrote:
>     Hola, tinc un meravellós scanner que per cada pàgina que
>     digitalitza em
>     crea una carpeta a l'ordinador amb la imatge a dins:
>     
>     scanner/img-081114200811/img-081114200811.jpg
>     scanner/img-081209120419/img-081209120419.jpg
>     scanner/img-081216185921/img-081216185921.jpg
>     scanner/img-081218001149/img-081218001149.jpg
>     scanner/img-081220171205/img-081220171205.jpg
>     
>     Intento crear un programet (script) per a passar totes les
>     imatges al
>     directori base (scanner/) així:
>     
>     =====================================
>     #!/bin/bash
>     if [ "$1" != "" ] && [ -d $1 ] ; then
>        mv $1\* .
>        rmdir $1
>     else
>        ls -1Ad img-* | xargs $0
>     fi
>     =====================================
>     
>     ..però pel què veig només es realitza pel primer subdirectori
>     trobat,
>     doncs en cridar un altre programet (en aquest cas a si mateix:
>     $0) no
>     torna per a seguir amb l'execució.
>     
>     Algú sap com aconseguir fer totes les crides?
>     
>     Gracies.
>     
>     
>     
>     _______________________________________________
>     Llista del GiLUG
>     
>     http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
>     * Tots els missatges queden publicats a:
>     http://gilug.org/pipermail/llista/
> 
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug