[gilug.org] Fwd: "amics"

jaume teixi net jaume teixi net
2008-04-21 11:04:59 UTC


Holes,

La millor manera de veure que es cou en aquesta mena d'errors que no saps
si són del sistema, del que hi ha pel camí, del isp o del destinatari, és
simplement fer un telnet al port 25 i parlar SMTP directament, aquí teniu
un exemple de diàleg, encara sense autentificació.

-----------------------------------------------
$ telnet mail.playboy.com 25
Trying XX.YY.ZZ.NN...
Connected to mail.playboy.com.
Escape character is '^]'.
220 mail.playboy.com ESMTP Postfix
> EHLO playboy.com
250-mail.playboy.com
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH LOGIN DIGEST-MD5 PLAIN CRAM-MD5
250-AUTH=LOGIN DIGEST-MD5 PLAIN CRAM-MD5
250 8BITMIME
> MAIL FROM: <>
250 Ok
> RCPT TO: <>
250 Ok
> DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
> Hola noia playboy, com estàs ?
> si et sembla bé em truques al 699xx69yy
> .
250 Ok: queued as 51A355CD21
> quit
221 Bye
Connection closed by foreign host.
-----------------------------------------------

Lectures recomanades.
http://email.about.com/cs/standards/a/smtp.htm
http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1869-es.txt

I com diu el Sr. Marc i fa temps que em recorda el Sr. J.Patrick, ja fa
més d'un any de la trobada, que vam dir que miraríem que fos anual, així
que a veure qui s'anima a començar a organitzar-la aquest cop !

Salutacions,
 Jaume Teixi
>> El Monday 21 April 2008 11:13:24 Eduard Vidal i Tulsà va escriure:
>>
>> > Telefonica sol tocar els collons amb smtp al port 25, però veig que
>> estas
>> > enviant per plana web. així el problema no es aquest. A part que
>> gmail
>> per
>> > smtp usa un altre port....

Més informació sobre la llista de correu gilug