[gilug.org] Festa de Ubuntu

Jonathan Patrick Davies davies jpatrick gmail com
2008-04-19 08:18:48 UTC


On Wednesday 16 April 2008 19:29:55 Narcis Garcia - GiLUG wrote:
> No és a Caldes de Montbui?

Errr, això, si. :)

Jonathan
-- 
 Kubuntu - Pure KGX	                    www.kubuntu.org
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20080419/6a1b333d/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug