[gilug.org] presentacio

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2007-10-02 12:36:59 UTC


El Monday 01 October 2007 10:02:39 Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> Ara estic remenant una Ubuntu7 a 64 bits, i no trobo aquest paquet. No
> sé si és per no ser exactament Debian, o per no haver mandvd a 64bits.
>
tinc Debian amb Athlon 64 X2 i si que tinc aquest paquet, forma part de la 
distribucio multimedia,
pot ser a mediubuntu, o sera part dels repositoris multiverse o universe ?

# aptitude show mandvd
Paquet: mandvd
Nou: sí
Estat: instal·lat
Instal·lat automàticament: sí
Versió: 2.4-0.0
Prioritat: extra
Secció: graphics
Mantenidor: Christian Marillat <>
Mida descomprimit: 6337k
Depèn: libc6 (>= 2.3.5-1), libgcc1 (>= 1:4.1.1-12), libqt3-mt (>= 3:3.3.7), 
libstdc++6 (>= 4.1.1-12), libx11-6, libxext6, mplayer, mencoder (>=
    1:1.0-rc1cvs20070118), dvd-slideshow, dvdauthor, dvd+rw-tools, 
transcode, lame
Suggereix: k3b
Descripció: Video DVD creator
 Simple DVD creator. ManDVD can import all files supported by 
mencoder/mplayer. Can also create diaporama with transition effects, can 
create animated
 menus.

 http://csgib36.ifrance.com/mandvd.html

he trobat el qdvdauthor, és un altre programa que dona moltes possibilitats, 
pero no és tant senzill
a Debian també és part de multimedia

http://qdvdauthor.sf.net

# aptitude show qdvdauthor
Paquet: qdvdauthor
Nou: sí
Estat: instal·lat
Instal·lat automàticament: sí
Versió: 1.0.0-0.0
Prioritat: opcional
Secció: graphics
Mantenidor: Christian Marillat <>
Mida descomprimit: 8479k
Depèn: libc6 (>= 2.5-5), libgcc1 (>= 1:4.1.2), libqt3-mt (>= 3:3.3.7),
    libstdc++6 (>= 4.1.2), libx11-6, libxext6, libxine1 (>=
    1.1.2-5), zlib1g (>= 1:1.2.1), dvdauthor (>= 0.6.10),
    dvd-slideshow, mjpegtools (>= 1.8.0)
Descripció: GUI frontend for dvdauthor and other related tools
 The goal is to provide an easy-to-use, yet powerful and complete
 interface to generate DVD menus, slideshows, and videos to burn on a
 DVD.
> Podries donar la URL oficial del projecte mandvd ?
>
> El dl 01 de 10 del 2007 a les 09:47 +0200, en/na Jordi-Pujol va
>
> escriure:
> > El Sunday 30 September 2007 16:08:29 Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> > > La gent que aneu recomanant nous programes, aniria molt bé que sempre
> > > en doneu l'adreça de la pàgina-web informativa.
> >
> > no em toca a mi respondre, pero segueixo la conversa,
> >
> > el mandvd forma part de la distribucio debian
> >
> > # aptitude search mandvd
> >
> > i la web la trobem
> >
> > # aptitude show mandvd
> >
> > > El ds 29 de 09 del 2007 a les 22:09 +0200, en/na Jordi Regincós Isern
> > > va
> > >
> > > escriure:
> > > > doncs prova el mandvd: et permet passar una sèrie de fotos, amb
> > > > senzilles transicions (si en vols) i afegir-hi audio...
> > > >
> > > > Sort
> > > >
> > > > El 28/09/07, Marc Furtià i Puig <> ha escrit:
> > > > > Sento tallar el bon rollo del fil, però jo necessito un programa
> > > > > que em generi una presentació que es pugui reproduir desde un
> > > > > reproductor de pelicules (dels que s'endollen a la televisió, no al
> > > > > pc).
> > > > > Desconec si el jalbum permet veure les imatges amb un dvd domèstic
> > > > > d'aquest tipus, ja que com molt bé podeu comprendre, el dvd està
> > > > > conectat a la televisió, però no al pc, i si els hi dic als meus
> > > > > pares que han de connectar-ho al pc, m'engegaran a pastar fang, no
> > > > > sé si m'enteneu ;)
> > > > >
> > > > > El dv 28 de 09 del 2007 a les 12:44 +0200, en/na Jordi-Pujol va
> > > > >
> > > > > escriure:
> > > > > > Si Narcis,
> > > > > >
> > > > > > la web principal,
> > > > > >
> > > > > > http://jalbum.net/
> > > > > >
> > > > > > els exemples,
> > > > > >
> > > > > > http://jalbum.net/forum/forum.jspa?forumID=3
> > > > > >
> > > > > > hi ha exemples molt interessants,
> > > > > >
> > > > > > pero lo millor és provar-lo,
> > > > > > escollir un tema de presentació, configurar el tema i fer-li
> > > > > > importar una estructura de directoris
> > > > > >
> > > > > > ràpidament tenim un album per portar-lo a una web o copiar-lo en
> > > > > > un CD,
> > > > > >
> > > > > > Salut a tots,
> > > > > >
> > > > > > Jordi Pujol
> > > > > >
> > > > > > El Friday 28 September 2007 12:23:48 Narcis Garcia - GiLUG va
> >
> > escriure:
> > > > > > > Jordi, pots donar alguna URL/Referència sobre el JAlbum?
> > > > > > >
> > > > > > > En/na Jordi-Pujol ha escrit:
> > > > > > > > Ei llista,
> > > > > > > >
> > > > > > > > dons mireu que el JAlbum és fet expressament per aquesta
> > > > > > > > tasca, va tant amb Finestres com amb Linux,
> > > > > > > > genera múltiples tipus de presentacions configurables,
> > > > > > > > importa directoris,
> > > > > > > > es poden afegir imatges, sons, películes, ...
> > > > > > > > és molt parametritzable,
> > > > > > > > genera HTML,
> > > > > > > > i després de generar l'HTML encara podem canviar lo que
> > > > > > > > volguem perquè el codi resultant és completament obert.
> > > > > > > >
> > > > > > > > Val la pena donar-li un cop d'ull,
> > > > > > > >
> > > > > > > > Jordi Pujol
> > > > > > > >
> > > > > > > > El Thursday 27 September 2007 23:29:27 Narcis Garcia - GiLUG
> > > > > > > > va
> >
> > escriure:
> > > > > > > >> A l'OpenOffice li pots dir que exporti la teva presentació a
> > > > > > > >> format HTML, amb la qual cosa ja tindries un CD amb una web
> > > > > > > >> visible des de qualsevol plataforma.
> > > > > > > >>
> > > > > > > >> Si al CD/DVD li afegeixes el fitxer "autorun.inf" a l'arrel,
> > > > > > > >> li podràs indicar a MSWindows quina comanda ha d'executar
> > > > > > > >> per a obrir la pàgina-web.
> > > > > > > >>
> > > > > > > >> Els reproductors de DVD esperen, o bé una seqüència
> > > > > > > >> d'imatges JPEG, o bé un clip de video ja renderitzat.
> > > > > > > >>
> > > > > > > >> En/na Lourdes Mallorquí i Dani Fossas ha escrit:
> > > > > > > >>> A Dijous 27 Setembre 2007 15:58, Marc Furtià i Puig va 
escriure:
> > > > > > > >>>> El dj 27 de 09 del 2007 a les 11:39 +0200, en/na
> > > > > > > >>>> Jordi-Pujol va
> > > > > > > >>>>
> > > > > > > >>>> escriure:
> > > > > > > >>>>> Bondia a tots,
> > > > > > > >>>>>
> > > > > > > >>>>> al sf.net hi ha molts programes que podrien fer un album
> > > > > > > >>>>> de fotos amb audio i gravar-lo en CD,
> > > > > > > >>>>>
> > > > > > > >>>>> http://sourceforge.net/search/?type_of_search=soft&words=
> > > > > > > >>>>>phot o+album
> > > > > > > >>>>
> > > > > > > >>>> Ahaps, merci.
> > > > > > > >>>>
> > > > > > > >>>>> també a veure si "fotoprix" o algun d'aquests tenen un
> > > > > > > >>>>> programa per fer la composicio que es pot gravar en CD i
> > > > > > > >>>>> a més ells ens poden imprimir un album en paper ?
> > > > > > > >>>>>
> > > > > > > >>>>> http://www.fotoprix.com/album_fotos_digital/
> > > > > > > >>>>>
> > > > > > > >>>>> Salut,
> > > > > > > >>>>>
> > > > > > > >>>>> Jordi Pujol
> > > > > > > >>>>
> > > > > > > >>>> Jo necessito alguna cosa que es pugui executar desde
> > > > > > > >>>> Micro$oft, ja que a la meva familia, els fa panic
> > > > > > > >>>> utilitzar gnu/linux.
> > > > > > > >>>> Amb el openoffice impress es pot fer presentacions amb
> > > > > > > >>>> fotografies i música, oi ??
> > > > > > > >>>> Crec que utilitzaré openoffice impress, ja que és pot
> > > > > > > >>>> utilitzar desde Microsoft i no m'hauré de trencar gaire la
> > > > > > > >>>> closca buscant altres programes per fer presentacions
> > > > > > > >>>> d'imatges amb Windows. Un altra dubte que tinc, és com he
> > > > > > > >>>> de fer-ho per a què la presentació es pugui reproduir
> > > > > > > >>>> desde un reproductor de dvd normal de la televisió?
> > > > > > > >>>
> > > > > > > >>> Hola Marc, jo utilitzo habitualment el "mandvd" per fer
> > > > > > > >>> videos amb format estàndard per veure a la tv.
> > > > > > > >>>
> > > > > > > >>> http://mandvd.softonic.com/linux
> > > > > > > >>>
> > > > > > > >>> (no sé si estarà compilat per debian, però suposo que sí, i
> > > > > > > >>> si no, tuhi entens més que jo per cercar les fonts).
> > > > > > > >>>
> > > > > > > >>> És molt senzill d'utilitzar i té una funció per crear una
> > > > > > > >>> presentació amb imatges (fotos)
> > > > > > > >>> Pots consultar abans el manual en pdf per veure si és el
> > > > > > > >>> que necessites.
> > > > > > > >>>
> > > > > > > >>> www.insulae.com.ar/mandvd/manual/Doc_ManDVD_sp_rev2_2.1.5.p
> > > > > > > >>>df
> > > > > > > >>>
> > > > > > > >>>> S'ha de fer amb algun format determinat ?
> > > > > > > >>>> Sabeu per on puc buscar informació ?
> > > > > > > >>>> Gràcies.
> > > > > > > >>>> Marc Furtià i Puig
> > > > > > > >>>
> > > > > > > >>> Salut
> > > > > > > >>>
> > > > > > > >>> Dani
> > > > > > > >>>
> > > > > > > >>>> _______________________________________________
> > > > > > > >>>> Llista del GiLUG
> > > > > > > >>>> 
> > > > > > > >>>> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > > > > >>>> * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > > > > >>>> http://gilug.org/pipermail/llista/
> > > > > > > >>>
> > > > > > > >>> _______________________________________________
> > > > > > > >>> Llista del GiLUG
> > > > > > > >>> 
> > > > > > > >>> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > > > > >>> * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > > > > >>> http://gilug.org/pipermail/llista/
> > > > > > > >>
> > > > > > > >> _______________________________________________
> > > > > > > >> Llista del GiLUG
> > > > > > > >> 
> > > > > > > >> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > > > > >> * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > > > > >> http://gilug.org/pipermail/llista/
> > > > > > > >
> > > > > > > > _______________________________________________
> > > > > > > > Llista del GiLUG
> > > > > > > > 
> > > > > > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > > > > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > > > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > > > > > >
> > > > > > > _______________________________________________
> > > > > > > Llista del GiLUG
> > > > > > > 
> > > > > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > > > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > > > > >
> > > > > > _______________________________________________
> > > > > > Llista del GiLUG
> > > > > > 
> > > > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > > > >
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Llista del GiLUG
> > > > > 
> > > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Llista del GiLUG
> > > > 
> > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Llista del GiLUG
> > > 
> > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> >
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/Més informació sobre la llista de correu gilug