[gilug.org] squid i apt-proxy

David Casals hakd0c telefonica net
2007-10-01 07:58:19 UTC


Hola Jordi,

Doncs no, i em sembla que continuo sense entendre la diferencia entre:
http_port 3128
http_port 3129 transparent.

i això

http_port 3128 transparent.

L'iptables si que està fet. Sino no em funcionaria l'squid de forma normal.

Parlant d'això on he de posar pq s'executi automaticament al iniciar la 
màquina. Vaig llegir que amb Debian ho havia de posar a: 
/etc/network/if-up.d/

He creat un fitxer aqui dintre amb el nom de 00-redireccio.bash, però no 
m'ho agafa, en canvi si ho executo a ma si que em funciona.

En/na Jordi-Pujol ha escrit:
> Bondia llista,
>
> David, ho tens embolicat,
> en la teva configuració apt-proxy es rediregeix a squid amb modus proxy al 
> port 3128,
> en canvi squid espera peticions transparents en aquest port,
>
> hauriem de posar:
> squid.conf:
>
> http_port 3128
> http_port 3129 transparent
>
> i fer que el tallafocs redirigeixi el tràfec del port 80 cap el port 3129 
> local. Ho has fet això ?
>
> iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.xx.0/24 -d 0/0 -p tcp --dport 80 -j 
> REDIRECT --to-port 3129
>
>
> Salut,
>
> Jordi Pujol
>
> El Sunday 30 September 2007 19:44:13 David Casals va escriure:
>   
>> squid.conf:
>>
>> http_port 3128 transparent
>>     
>
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
>
>   




Més informació sobre la llista de correu gilug