[gilug.org] problemes amb disc dur usb

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2007-11-26 19:37:22 UTC


Ei llista,

activem el debug en els moduls de usb

# modinfo usb-storage
parm:      delay_use:seconds to delay before using a new device (uint)
# modinfo usbcore
parm:      usbfs_snoop:true to log all usbfs traffic (bool)
parm:      blinkenlights:true to cycle leds on hubs (bool)
parm:      old_scheme_first:start with the old device initialization 
scheme (bool)
parm:      use_both_schemes:try the other device initialization scheme if 
the first one fails (bool)
parm:      autosuspend:default autosuspend delay (int)

creariem un fitxer nou 
/etc/modprobe.d/00custom-alias

amb les linies:
#******
options usb-storage delay_use=30
options usbcore usbfs_snoop:true old_scheme_first:true use_both_schemes:true
#******

si els moduls usb son inclosos al initrd pot ser necessari actualitzar-lo
(segurament hi son)

# update-initramfs -?
Usage: /usr/sbin/update-initramfs [OPTION]...

Options:
 -k [version]  Specify kernel version or 'all'
 -c       Create a new initramfs
 -u       Update an existing initramfs
 -d       Remove an existing initramfs
 -t       Take over a custom initramfs with this one
 -b       Set alternate boot directory
 -v       Be verbose
 -h       This message

executar
# update-initramfs -u -k `uname -r`
(o alguna cosa per l'estil)

tornar a arrancar i estudiar el dmesg per les anotacions de usb.

Salut,

Jordi Pujol

El Monday 26 November 2007 18:59:20 David Casals va escriure:
> Hola,
>
> Tinc un disc dur usb que ha deixat de funcionar.
>
> si faig un lsusb mel reconeix perfectament pero no el puc montar, ni
> fer-li un fdisk ni res per l'estil
>
> el dmesg em respon aixo:
>
> [34130.592763] usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and
> address 4
> [34130.726081] usb 5-8: configuration #1 chosen from 1 choice
> [34130.726428] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
> [34130.726542] usb-storage: device found at 4
> [34130.726543] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
> [34135.716083] usb-storage: device scan complete
> [34141.485934] usb 5-8: USB disconnect, address 4
> [34141.486050] scsi 5:0:0:0: scsi: Device offlined - not ready after
> error recovery
> [34225.982127] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and
> address 2
> [34226.101911] usb 3-2: device descriptor read/64, error -71
> [34226.325524] usb 3-2: device descriptor read/64, error -71
> [34226.541165] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and
> address 3
> [34226.660956] usb 3-2: device descriptor read/64, error -71
> [34226.884647] usb 3-2: device descriptor read/64, error -71
> [34227.100166] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and
> address 4
> [34227.507454] usb 3-2: device not accepting address 4, error -71
> [34227.619294] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and
> address 5
> [34228.026547] usb 3-2: device not accepting address 5, error -71
> [34293.524155] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
> address 6
> [34293.647912] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
> [34293.871521] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
> [34294.087146] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
> address 7
> [34294.206934] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
> [34294.430544] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
> [34294.646166] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
> address 8
> [34295.053455] usb 3-1: device not accepting address 8, error -71
> [34295.165294] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
> address 9
> [34295.572548] usb 3-1: device not accepting address 9, error -71
> [34301.514196] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
> address 10
> [34301.637941] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
> [34301.861584] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
> [34302.077208] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
> address 11
> [34302.196998] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
> [34302.420606] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
> [34302.636238] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
> address 12
> [34303.043498] usb 3-1: device not accepting address 12, error -71
> [34303.155325] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
> address 13
> [34303.562570] usb 3-1: device not accepting address 13, error -71
> [34321.347525] usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and
> address 8
> [34321.480702] usb 5-8: configuration #1 chosen from 1 choice
> [34321.481048] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
> [34321.481165] usb-storage: device found at 8
> [34321.481166] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
> [34326.470827] usb-storage: device scan complete
> [34332.240679] scsi 6:0:0:0: scsi: Device offlined - not ready after
> error recovery
> [34332.240779] usb 5-8: USB disconnect, address 8
>
> Algu te alguna idea?
>
> Atentament
> David Casals
> hakd0c
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/

Més informació sobre la llista de correu gilug